Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Lange termijn visie Waterketen - Verbindend Water

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 31-3-2009
In maart 2009 presenteerden het rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven de lange termijn visie op de Waterketen. Met de lange termijn visie Verbindend Water zetten partijen een gezamenlijk toekomstbeeld neer. Een beeld dat inspireert, verbindt en richting geeft aan de ontwikkelingen, activiteiten en investeringen van de direct betrokken partijen, zoals de drinkwaterbedrijven, waterschappen, provincies, gemeenten en kennisinstellingen. Maar ook een toekomstbeeld dat partijen buiten de watersector uitnodigt om met ideeën en oplossingen te komen. Het is tijd om over de eigen grenzen heen te kijken en te komen tot nieuwe allianties.  Aan de lange termijn visie is de routewijzer innovatie waterketen gekoppeld. Deze beschrijft de strategie die de partners willen hanteren bij het realiseren van de visie. Daarbij worden de uitdagingen beschreven. Met de routewijzer willen de waterketenpartners een proces op gang brengen om initiatieven te starten, nieuw elan te creëren en, zeker niet in de laatste plaats, zinvolle bijdragen te leveren aan lopende projecten.