Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Zwavel in de rwzi. Autotrofe denitrificatie en zwavelterugwinning als zuiveringstechniek voor rwzi’s, een haalbaarheidsstudie

Terug
Rapportnr 2011-21
ISBN 978.90.5773.530.1
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 26-10-2011

Documenten

Download Bestel
Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zal een aantal rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) in 2015 aan strengere effluenteisen moeten voldoen, onder meer voor stikstof. Soms zal daarvoor aanvullende zuiveringstechnologie noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld  via zogenoemde autotrofe denitrificatie. Bij autotrofe denitrificatie kan zwavel als elektrondonor worden gebruikt.

Dit onderzoek is uitgevoerd om de zwavelstromen op een rwzi in kaart te brengen en de haalbaarheid van autotrofe denitrificatie in de rwzi te verkennen. Daarnaast is onderzocht of het zwavelgehalte in slib en daarmee de aan zwavel gerelateerde slibverwerkingskosten kunnen worden verlaagd.