Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Water als bron van energie - Omgevingseffecten van energie uit water LCA

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 1-6-2010

In de studie ‘Water als bron van duurzame energie’ wordt aan de hand van de levenscyclusanalyses (LCA) de energieterugverdientijd (ETVT) bepaald van de energietechnologieën golfenergie, getijdenenergie (stroming en hoogteverschil), osmose-energie, warmte/koudeopslag (zonder en met regeneratie), aquatische biomassa en gestuwde waterkracht. Verder is gekeken naar de omgevingseffecten.

In deze rapportage worden de LCAs gevalideerd door een expert van CE Delft. Daarbij is gelet op de conformiteit met de ISO-richtlijnen, op de structuur en interne consistentie en op de algemene kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en documentatie.

Opdrachtgever: Deltares

Uitvoerder: CE Delft