Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Water als bron van energie - Innovatie in technologie

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 2-11-2009
Water heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de energiebehoefte van de mens. Watermolens werden een paar duizend jaar geleden al toegepast en ook voor het opwekken van elektriciteit is water de oudste energiebron. Ondanks de nadelen van extreme weersinvloeden en corrosie door zout water zijn veel ontwikkelingen gaande om energie aan de zee te onttrekken. Getijden- en golfslagenergie zijn hiervan de belangrijkste voorbeelden. Maar ook door gebruik te maken van temperatuurverschillen in zeewater (Ocean Thermal Energy Converters, afgekort OTEC) en door het principe van omgekeerde osmose is het mogelijk energie te winnen uit de zee. Uiteenlopende technieken zijn al ontwikkeld en op geschikte locaties worden prototypes aan tests onderworpen. Op een enkele plaats wordt ook al daadwerkelijk door getijden of door golfslag opgewekte elektriciteit aan het elektriciteitsnet geleverd. Portugal had in 2008 de primeur door de officiële ingebruikname van de eerste commerciële golfslagcentrale op zee. In Bretagne in Frankrijk is al ruim veertig jaar een getijdenkrachtcentrale in bedrijf.

Ondanks het feit dat Nederland aan zee ligt zijn de juiste omstandigheden om efficiënt energie te kunnen winnen uit de zee niet of nauwelijks aanwezig. De Noordzee is te ondiep en heeft daardoor te weinig golfslag voor rendabele golfslagcentrales, en voor getijdencentrales is het getijdenverschil te gering net zoals door getijden veroorzaakte stroming. Toch wordt er in Nederland wel veel nagedacht over de mogelijkheden. Er worden proeven uitgevoerd met getijdenstroming in de Westerschelde en er worden plannen ontwikkeld om de renovatie van de Afsluitdijk aan te grijpen om hier op uitgebreide schaal duurzame energie te winnen.

Bedacht moet worden dat alle energie die uit de zee wordt gehaald een verandering, hoe klein ook, in die zee teweeg brengt. Veranderingen in sterkte en richting van stromingen kunnen wijzigingen in sedimenttransportveroorzaken, met mogelijke gevolgen voor flora en fauna. Onderzoek naar de gevolgen van het winnen van energie uit zee voor het milieu en ontwikkeling van corrosie- en weerbestendige materialen zijn daarom een belangrijk onderdeel van toekomstige ontwikkelingen.

Deze publicatie probeert een beeld te schetsen van de ontwikkelingen die zich door de jaren heen hebben afgespeeld op het gebied van energiewinning uit water, inclusief een korte beschrijving van technieken in het heden en verleden. Ook wordt aan de hand van tellingen van octrooiaanvragen van recente jaren een beeld geschetst van de ontwikkeling van dit technologiegebied. Wat zijn de sterke landen op het gebied van energiewinning uit zeewater, en hoe doet Nederland het? Is de stijgende vraag naar energie terug te vinden in een groei van het aantal octrooiaanvragen?