Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Water als bron van duurzame energie - Omgevingseffecten van zes energietechnologieën

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 11-3-2010

In deze rapporten zijn de omgevingseffecten van zes energietechnologieën met water beschreven:

  • warmte koude opslag
  • getijdenstroming
  • getijdenenergie op verval
  • golfenergie
  • aquatische biomassa en
  • osmose-energie (blue energy).

Het rapport bouwt voort op het rapport Water als bron van duurzame energie. Energiebalans en omgevingseffecten van energie-technologieën met water, dat in 2009 door Ecofys in opdracht van Deltares is opgesteld. In het traject dat volgde op deze eerste studie, zijn de omgevingseffecten en de energiebalansen onafhankelijk van elkaar verder bestudeert. Dit heeft geresulteerd in twee rapporten: Water als duurzame energiebron: aanbevelingen en energieterugverdientijden van acht technologieën en het onderliggende Water als duurzame energiebron: omgevingseffecten van zes energietechnologieën.

De LCAs zijn beoordeeld door een expert van CE Delft. Daarbij is gelet op de conformiteit met de ISO-richtlijnen, op de structuur en interne consistentie en op de algemene kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en documentatie. Conclusie is dat de analyses niet conform de ISO-richtlijnen uitgevoerd zijn en dat de beschouwde omgevingseffecten per optie anders gestructureerd en ingevuld zijn. De onderlinge vergelijkbaarheid is daardoor beperkt. Hoewel niet 100% zeker, lijken de energieterugverdientijden wel op een consistente manier te zijn berekend en betrouwbare waarden op te leveren.

Opdrachtgever: Deltares

Uitvoerders: Ecofys en CE Delft