Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Verkenning thermische slibontsluiting

Terug
Rapportnr 2011-W-03
ISBN 978.90.5773.523.3
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 28-9-2011

Documenten

Download Bestel
In dit (tussen)rapport geven de opstellers een beeld van thermische slibontsluiting. Daarbij kijken ze onder meer naar de beoogde voordelen van deze nieuwe techniek, alsook naar de kritische factoren om de techniek in Nederland succesvol te laten zijn. De opstellers hebben tevens onderzoeksaspecten voor pilotonderzoeken geformuleerd. Deze pilotonderzoeken maken deel uit van het STOWA-onderzoek naar thermische slibontsluiting.

Achtergrond
Veel waterschappen hebben grote interesse in het optimaliseren van het slibgistingsproces op hun rwzi’s, om meer energie (terug) te winnen uit zuiveringsslib.  Een veelbelovende techniek in dit kader is een voorbehandeling van slib bij hoge temperatuur en druk: thermische slibontsluiting. In de plusvariant van De Energiefabriek is thermische ontsluiting voorafgaand aan de slibgisting als extra processtap opgenomen om dit doel te bereiken.

Met thermische ontsluiting wordt een verhoging van de drogestofafbraak in de gisting en van de biogasproductie beoogd. Naast een verhoging van de energieproductie uit biogas wordt een verlaging van de hoeveelheid af te zetten slib bereikt.