Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Toepassingsmogelijkheden en ontwerpgrondslagen Nereda® technologie

Terug
Rapportnr 2011-W-08
ISBN
Type alleen pdf
Prijs
Datum 20-7-2011

Documenten

Download Bestel

In de notitie 'Toepassingsmogelijkheden en ontwerpgrondslagen Nereda® technologie' zijn kenmerken van de Nereda-technologie en enkele belangrijke ontwerpgrondslagen opgenomen. Met de  notitie kunnen waterbeheerders specifieke toepassingsmogelijkheden van Nereda inschatten. Dit document is uitsluitend bedoeld als handleiding voor waterkwaliteitsbeheerders en ingenieursbureaus in Nederland die zich bezighouden met het beheer en het ontwerp van rwzi’s in de publieke en private sector in Nederland.

Medewerkers van Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders en ingenieursbureaus kunnen het document aanvragen door een mail te sturen met het verzoek naar Cora Uijterlinde.  

Achtergrond

Nereda is een nieuwe zuiveringstechnologie van Nederlandse bodem. Zes waterbeheerders, adviesbureau DHV, de Technische Universiteit Delft en STOWA hebben in 2006 de handen ineengeslagen om deze technologie te ontwikkelen. De zes betrokken waterschappen zijn Waterschap Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Regge en Dinkel, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

De Nereda-technologie onderscheidt zich van traditionele afvalwaterzuiveringssystemen door een lager energie- en chemicaliënverbruik, een geringer ruimtebeslag en door lagere investeringen en exploitatiekosten. De resultaten van langjarig pilotonderzoek naar deze innovatieve technologie zijn in november 2010 beschikbaar gesteld (STOWA-rapportage 2010-29).

Waterschap Veluwe heeft mede op basis van de resultaten van het pilotonderzoek besloten tot de realisatie van de eerste praktijkinstallatie in Epe (59.000 v.e. Qmax 1.500 m3/h). In juni 2011 is de eerste van de drie Nereda-reactoren op de rwzi Epe opgestart. Ook het Waterschap Rijn en IJssel heeft de keuze gemaakt om op de rwzi Dinxperlo een nieuwe installatie op basis van de Nereda technologie te bouwen. Waterschap Regge en Dinkel gaat op de rwzi Vroomshoop een hybride installatie realiseren, waarbij de helft van de capaciteit in een conventionele actief-slibinstallatie wordt behandeld en de andere helft in een Nereda installatie.