Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Toepassing van Anammox in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering

Terug
Rapportnr 2013-39
ISBN 978.90.5773.620.9
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 11-12-2013

Documenten

Download Bestel

Halverwege 2010 werd mede met een subsidie van het innovatieprogramma Kader Richtlijn Water van Agentschap NL een laboratorium-­ en pilotonderzoek gestart naar de technologische en economische haalbaarheid van zogenoemde Anammox-technologie in de hoofdstroom. Anammox is een innovatief en energiezuinig stikstofverwijderingsproces met behulp van de Anammox bacteriën, dat leidt tot een vermindering van de stikstofemissie van communale zuiveringen tegen lagere maatschappelijke kosten. Dit rapport bevat de resultaten van dit onderzoek.

Het onderzoek toonde aan dat Anammox, onder koude en verdunde omstandigheden (in de hoofdstroom van een huishoudelijke rwzi) mogelijk is. De technologie werd eerder succes beproefd bij zogenoemd rejectiewater (met hoge concentraties stikstof en hogere watertemperaturen) op zuiveringen. De beoogde effluentconcentratie werd weliswaar niet gehaald, met name omdat het proces onvoldoende lang stabiel kon draaien. De resultaten boden echter wel voldoende vertrouwen om de koude Anammox­technologie te gaan doorontwikkelen.

Voor deze doorontwikkeling draait er met Life+ subsidie van de EU, vanaf eind 2012 een demonstratie installatie op rwzi Dokhaven. Het slagen van deze technologieontwikkeling zal niet alleen een revolutie binnen de afvalwaterwereld betekenen, maar ook een belangrijk Nederlands exportproduct kunnen opleveren. Dit EU project, met de naam CENIRELTA (Cost Effective NItrogen REmoval from wastewater with Low Temperature Anammox) loopt tot eind 2015.

Meer weten over Anammox en CENIRELTA? Bezoek onze themasite over dit project.