Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Toekomst afsluitdijk

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 31-3-2010

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is afgekeurd. Leeftijd, slijtage, verhoogde veiligheidsnormen en de gevolgen van de verwachte klimaatverandering maken herstel en opwaardering noodzakelijk. In een verkenning is onderzocht of naast versterking van de dijk, en dus verbetering van de waterveiligheid, ook meerwaarde kan ontstaan voor andere ambities. De conclusie van de verkenning is dat er meerwaarde kan worden gehaald.

Voorwaarde is wel dat de uitvoering ‘haalbaar’ en ‘betaalbaar’ moet zijn. In dit rapport zijn verder uitgewerkt: 

1. Onderzoek naar de locatie van een eventuele ‘Blue Energy’ centrale.
2. Onderzoek naar de geotechnische haalbaarheid van een zogenaamd valmeer. 3. Uitvoeren van een review van een voorgesteld getijdenbekken.
4. Onderzoek naar schaalgrootte van verbeteringen die op ecologie gericht zijn.
5. Gevoeligheidsanalyse van dijkprofiel van overheidsreferentie.