Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Thermische energie uit afvalwater in Zwolle

Terug
Rapportnr 2011-25
ISBN 978.90.5773.532.5
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 25-11-2011

Documenten

Download Bestel
Dit rapport beschrijft de resultaten van een studie naar de mogelijkheden voor het terugwinnen van warmte uit de (afval)waterketen. Daarvoor is op diverse plekken in de waterketen van zuiveringskring Hessenpoort in Zwolle de temperatuur van het rioolwater gemeten. 

De haalbaarheid van terugwinning van warmte uit afvalwater is in de studie onderzocht aan de hand van de volgende drie onderzoeksvragen:

    1. Hoe ziet de warmtehuishouding in de waterketen eruit en wat zijn de beste locaties voor warmteterugwinning?  

    2. Wat zijn de mogelijke effecten van warmteterugwinning op het functioneren van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (door ‘kouder’ influent)?

    3. Welke technieken bestaan er voor de terugwinning van warmte uit de afvalwaterketen?

De best mogelijke locatie voor de terugwinning van energie uit de afvalwaterketen is die waar het hoogste debiet en de hoogste temperatuur gevonden worden. Uit de meetresultaten mag geconcludeerd worden dat de beste locaties voor het terugwinnen van warmte uit rioolstelsels zijn: direct bij de lozingen van warm water voordat het water afkoelt en energie naar de omgeving kwijtraakt, of locaties waar grote debieten worden afgevoerd.