Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Slibontwatering met een schroefpers. Verkennend onderzoek in de praktijk

Terug
Rapportnr 2014-07
ISBN 978.90.5773.637.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 1-4-2014

Documenten

Download Bestel

Dit rapport bevat de resultaten van verkennend praktijkonderzoek naar het ontwateren van zuiveringsslib met behulp van een zogenoemde schroefpers. De schroefpers is een alternatieve ontwateringstechniek, waarmee in potentie op polymeer (toegevoegd om het slib beter te ontwateren) en energie kan worden bespaard. Bij de Nederlandse waterschappen is geen ervaring met het ontwateren van zuiveringsslib met behulp van een schroefpers. Samen met een aantal waterschappen zijn kleinschalige ontwateringstesten uitgevoerd. Op de rwzi Tollebeek is een wat langduriger test uitgevoerd. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland RVO heeft bijgedragen aan het project.

Achtergrond

De waterschappen willen in 2020 ten minste 40 procent  van het energieverbruik zelf opwekken. In de Meerjarenafspraken energie-efficiency (2008), het Klimaatakkoord (2010),de  Lokale Klimaatagenda (2011), de Green Deals (2011), het Ketenakkoord Fosfaat en recentelijk het SER Energieakkoord (2013) zijn beleidsmatige afspraken gemaakt over energie- en fosfaatterugwinning. Energie- en kostenbesparing zijn belangrijke uitdagingen voor de toekomst.

De eindontwatering van zuiveringsslib gebeurt in Nederland momenteel vooral met centrifuges, zeefbandpersen en kamerfilterpersen. Deze technieken kenmerken zich door gebruik van chemicaliën (polymeer) en energie. Dat levert een grote kostenpost op. In dit kader zijn de waterschappen voortdurend op zoek naar slimmere technieken en technologieën voor slibontwatering, die minder polymeer en minder energie verbruiken (met hetzelfde ontwateringsresultaat). Ook onderhoud en betrouwbaarheid van de slibontwateringsapparatuur spelen een belangrijke rol. Tegen deze achtergrond zijn de mogelijkheden voor gebruik van een schroefbandpers onderzocht.