Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Perpectievennota Nieuwe Sanitatie

Terug
Rapportnr 2010-13
ISBN Geen
Type Rapport, aleen als pdf
Prijs
Datum 23-3-2010

Documenten

Download Bestel
De Perspectievennota Nieuwe Sanitatie gaat dieper in op bijdrage die Nieuwe Sanitatie kan leveren aan de verdere ontwikkeling van de waterketen. De nota staat onder meer stil bij de vraag wat we precies onder Nieuwe Sanitatie verstaan en wat de verschillen zijn met conventionelesystemen. Er wordt gekeken naar toekomstige trends en ontwikkelingen in de waterketen, welke nieuwe doelen daaruit voortvloeien en hoe Nieuwe Sanitatie aan het realiseren van die doelen bij zou kunnen dragen. Ook wordt aandacht beststeed aan de vraag tot welke ontwikkelconcepten dit reeds op korte termijn zou kunnen leiden. Tot slot wordt ingegaan op de vraag welke rol STOWA de komende periode zou kunnen vervullen op het gebied van NS.

De nota is in eerste instantie bedoeld voor bestuurders en managers die verantwoordelijkheid dragen voor de waterketen. De nota bevat echter ook waardevolle inzichten voor een ieder die betrokkenis bij de toekomstige ontwikkeling op het gebied van duurzaam stedelijk waterbeheer.