Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Nieuwe sanitatie Westland

Terug
Rapportnr 2010-10
ISBN 978.90.5773.467.0
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 23-4-2010

Documenten

Download Bestel
In 2005 lanceerde InnovatieNetwerk de Zonneterp: een ontwerp voor een nieuwe woonwijk (1200 woningen) en tuinbouwkas met een vergaande synergie tussen beide. De kas fungeert hierin als energie- en watervoorziening voor de woningen; de woningen leveren meststoffen aan de kas. Eén van de pijlers van de Zonneterp is het afvalwatersysteem waarbij zwart water en etensresten (groen water) uit de woningen apart worden ingezameld. Dit wordt wordt vervolgens vergist, waarbij o.a. biogas ontstaat. Dit biogas wordt binnen de Zonneterp gebruikt voor opwekking van elektriciteit en bereiding van warm tapwater. De CO2 uit het biogas wordt als meststof in de kas geleid. Het afvalwater wordt decentraal gezuiverd, waarna het als nutriëntrijk gietwater in de kas wordt toegepast.

In dit rapport zijn in opdracht van STOWA, het Hoogheemraadschap van Delfland, SIGN en het Productschap Tuinbouw de opties voor een implementatie van dit concept in de Poelzone in het Westland uitgewerkt.