Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Nereda® praktijkonderzoeken 2010-2012

Terug
Rapportnr 2013-29
ISBN 978.90.5778.604.9
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 18-11-2013

Documenten

Download Bestel

In 2011 en 2012 is met ondersteuning van AgentschapNL uitgebreid praktijkonderzoek uitgevoerd op de rwzi Epe naar de Nereda ® aeroob korrelslibtechnologie. Dit onderzoek was vooral bedoeld om op praktijkschaal de belangrijke ontwerpaspecten van de technologie nader te verifiëren. In dit rapport wordt naast een verslag van deze onderzoeken, nader ingegaan op het ontwerp en functioneren van de korrelsibreactor op rwzi Epe.

Achtergrond

Nereda ® aeroob korrelslibtechnologie is een innovatieve techniek voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. De belangrijkste kenmerken zijn een laag chemicaliën- en energieverbruik en een significant kleiner bouwoppervlak omdat geen traditionele slibbezinking nodig is. Na het eerste succesvolle pilotonderzoek op de rwzi Ede heeft de Nederlandse watersector de handen ineen geslagen om de technologie verder te ontwikkelen tot een duurzaam alternatief voor de conventionele actief slib-technologie. Het Nationaal Nereda® Ontwikkelingsprogramma (NNOP) vormde daarbij de leidraad voor een samenwerkingsverband tussen STOWA, zes waterschappen, TUDelft en Royal HaskoningDHV.

In 2010 brachten de consortiumpartners gezamenlijk een eerste STOWA-rapportage uit (2010-29) waarin het pilotonderzoek op de verschillende Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties is beschreven. Mede op grond van resultaten besloot een aantal deelnemende waterschappen de sprong naar praktijktoepassing te zetten.

 Foto: Korrelslib onder de microscoop, © RoyalHaskoningDHV.