Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Minder hard. Meer profijt

Terug
Rapportnr 2014-46
ISBN 978.90.5773.663.6
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 15-12-2014

Documenten

Download Bestel

Het grootste deel van Nederland krijgt 'gemiddeld hard' of 'hard' drinkwater. Drinkwater ontharden kost geld, maar levert ook voordelen op. Meer comfort en een lager energie- en wasmiddelengebruik voor de consument, én lagere afvalwaterzuiveringskosten voor het waterschap. Hoe groot het voordeel precies is, hangt af van de winningslocatie en productie van het drinkwater, het gedrag van de consument en de specifieke omstandigheden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat blijkt uit het rapport 'Minder Hard. Meer Profijt' van STOWA, PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

In dit rapport is de economische haalbaarheid van het ontharden van drinkwater bepaald voor de specifieke situatie van drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hiervoor zijn de benodigde kosten voor PWN in kaart gebracht. Daarnaast zijn de voordelen voor het waterschap en de burger op waarde geschat. Hieruit blijkt dat indien slechts 4 procent van de bevolking daadwerkelijk minder wasmiddelen gaat gebruiken, de maatschappelijke baten al even hoog zijn als de kosten.

Op andere locaties waar nu 'gemiddeld hard' of 'hard' water wordt geleverd, is het voordeel afhankelijk van de lokale situatie van de drinkwaterwinning en -productie. Bij het doorrekenen van kansrijke locaties, blijkt dat indien meer dan 4 procent van de huishoudens de dosering van wasmiddelen verlaagt, de kosten- en energiebalans al gunstig zijn.

Deze resultaten geven voldoende aanleiding om kosten en baten van ontharden van drinkwater op lokale schaal uit te werken en op te pakken waar mogelijk. Het succes van een introductie van zacht drinkwater valt of staat bij de participatie van de consument. Daarvoor is een gerichte en effectieve bewustwordingscampagne nodig, waarbij watersector, consumentenplatforms en fabrikanten (van wasmachines en wasmiddelen) zijn betrokken. Bij een daadwerkelijke succes kan op de kansrijke locaties (65% van Nederland) voor bijna 5 miljoen huishoudens, 56 m3 besparing en energiebesparing equivalent aan 50.000 huishoudens worden gerealiseerd!