Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Masterplannen Water en Energie

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 31-10-2010

Waterschap Regge en Dinkel (WRD) en Waterschap Groot Salland (WGS) hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot het opstellen van een Masterplan Water en Energie, gericht op energetische optimalisatie van de stedelijke waterkringloop. De aanleiding hiervoor is de wens om een richtinggevend document te hebben, waarin een kader wordt geschetst voor een breed scala aan projecten op het gebied van energie.

De waterschappen Regge en Dinkel en Groot Salland kijken in dit project breder dan alleen het ontwerp van de rioolwaterzuivering. Zij streven naar een energetische optimalisatie van de gehele stedelijke waterkringloop. Hiermee wordt niet alleen naar de (afval)waterketen gekeken, maar ook naar het watersysteem. Alle assets in de stedelijke waterkringloop mogen worden betrokken, zoals bijvoorbeeld biomassa uit watergangen, energie-opwekking uit (afval)watertransportsystemen en mogelijkheden tot duurzame energie-opwekking op – nu niet gebruikte -  terreinen van het waterschap. In feite geven beide waterschappen hiermee invulling aan het energie deel van de Lange termijn visie op de waterketen.

Het belangrijkste resultaat van de masterplannen is een marsroute met daarin doelstellingen, projectideeen en een toetsingskader voor energiewinst. De Masterplannen van beide waterschappen kunnen gezien worden als een leidraad voor keuzes.