Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Literatuurstudie slibdesintegratie

Terug
Rapportnr 2005-W-04
ISBN
Type Rapport
Prijs € 21
Datum 4-8-2005

Documenten

Download Bestel
STOWA heeft een literatuurstudie uit laten voeren naar slibdesintegratie, een voorbehan- delingstechniek voor zuiveringsslib. Slibdesintegratie is de verzamelnaam voor technieken die er op gericht zijn de biologische afbreekbaarheid van het slib te verbeteren door het slib 'uit elkaar te laten vallen'.

De studie gaat in op de mogelijkheden voor slibdesintegratie op een waterzuivering, de verwachte positieve effecten, eventuele nadelige neveneffecten en de marktrijpheid van diverse technieken. Van een aantal recente publicaties is een samenvatting gegeven, ter illustratie van de huidige stand der techniek.