Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing?

Terug
Rapportnr 2013-W-02
ISBN 978.90.5773.598.1
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 14-5-2013

Documenten

Download Bestel

In het kader van 'De Energiefabriek' zijn enkele technologieën geïdentificeerd die mogelijk interessant zijn om verder te ontwikkelen. Twee van deze technieken, superkritische slibvergassing en superkritische sliboxidatie, hebben betrekking op de conversie van slib in zogenoemd superkritisch water. De conversie vindt plaats boven de kritische temperatuur en druk van water (temperatuur >374°C en druk >221 bar). Beide technieken hebben het grote voordeel dat voor het vrijmaken van de energie-inhoud van het organisch materiaal uit het zuiveringsslib (als gas resp. warmte) het niet nodig is het nog aanwezige water in het gedeeltelijk ontwaterde slib te verdampen. Dit vehoogt de netto-energieopbrengst aanzienlijk.

Dit rapport bevat de resultaten van een literatuurstudie die antwoord moet geven op de vraag in hoeverre superkritische oxidatie een kansrijk proces is voor de verwerking van zuiveringsslib op een rwzi. Verder worden in dit rapport op basis van eerder uitgevoerd onderzoek op het gebied van superkritisch vergassen van zuiveringsslib, beide processen met elkaar vergeleken.