Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Handboek Hydraulisch ontwerp en beheer van afvalwatertransportsystemen

Terug
Rapportnr 2012-48
ISBN 978.90.5773.586.8
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 19-12-2012

Documenten

Download Bestel

Het handboek 'Hydraulisch ontwerp en beheer van afvalwatertransportsystemen' geeft een samenhangend overzicht van alle aspecten die van belang zijn bij het ontwerpen en beheren van afvalwatertransportsystemen. Bij het ontwerp focussen de opstellers zich op het realiseren van een zelfstandig en veilig functionerend systeem met de benodigde transportcapaciteit, tegen minimale maatschappelijke kosten. Bij het beheer richten ze zich vooral op de vraag hoe de ontwerpuitgangspunten wat betreft capaciteit en benodigde energie in de praktijk kunnen worden gehandhaafd.

Het handboek is voortgekomen uit het onderzoeksproject CAPWAT (capaciteitsverliezen in afvalwaterpersleidingen) waarin onderzoek werd gedaan naar het ontstaan van gas- en luchtbellen in afvalwaterpersleidingen. Deze verminderen de capaciteit van het stelsel. De gas- en luchtbellen zorgen er bovendien voor dat er extra energie nodig is voor het verpompen van het afvalwater en leiden tot meer riooloverstoringen. Uit de studie komt naar voren dat een aangepast ontwerp van het afvalwatersysteem, waarbij flauwe bochten worden vermeden, veel problemen met gas- en luchtbelvorming kan voorkomen. Bovendien kunnen in bestaande systemen de nodige maatregelen worden genomen om belvorming tegen te gaan. Deze inzichten zijn meegenomen in het handboek.