Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Geavanceerde voorzuivering van afvalwater; praktijktoepassing op de RWZI Amstelveen

Terug
Rapportnr 2006-13
ISBN 90.5773.346.3
Type Rapport
Prijs € 23
Datum 13-8-2006

Documenten

Download Bestel

In het twee jaar durend praktijkonderzoek is onderzocht of polyelectrolyten- en/of metaalzoutdosering op de voorbezinking van de rwzi Amstelveen een betrouwbare en economische manier is om in de toekomst te blijven voldoen aan de effluentnormen. De capaciteitsvergroting van bestaande (biologische) zuiveringen staat daarbij centraal. De resultaten van het onderzoek bieden zicht op een sterk verhoogd effect van de voorbehandeling, waardoor het rendement van de biologische zuiveringsstap kan worden verbeterd.

De bedrijfsvoering, operationele en economische aspecten zijn belangrijke aandachtspunten binnen dit project. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat toepassing van geavanceerde voorzuivering voordelen kan opleveren in de waterlijn en de slibverwerking, maar altijd als locatiespecifiek maatwerk moet worden beschouwd.