Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

GER-waarden van fosforterugwinning uit afvalwater

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 24-9-2012

Agentschap NL beheert een database waarin GER-waarden gepubliceerd zijn van een groot aantal stoffen, materialen en energiedragers. Deze GER-waarden geven de totale energie-inhoud aan, de primaire energie die nodig is voor totstandkoming van de stof, materiaal of energie, welke gebruikt kunnen worden bij berekeningen van de energie-efficiƫntie in het kader van het MJA3-programma.

Fosforterugwinning uit afvalwater is een onderwerp dat in de belangstelling staat en meer en meer in Nederland wordt toegepast. In dit rapport worden GER-waarden berekend van teruggewonnen fosfaat bij afvalwaterzuivering. Hiervoor zijn ketenanalyses uitgevoerd van struvietproductie uit communaal afvalwater en terugwinning van fosfor uit assen van slibverbranding. Deze GER-waarden worden vergeleken met de GER-waarden van primaire grondstoffen die vervangen worden zoals kunstmest of primair fosfaat.

Opdrachtgever: AgentschapNL

Uitvoerders project: CE Delft en Mirabella Mulder Waste Water Management