Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Energie uit water - Een zee van mogelijkheden

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 31-3-2009

De watersector ziet de (inter)nationale ambities van overheden en marktpartijen op het gebied van energie en milieu en onderzoekt de mogelijkheden om bij te dragen aan de realisatie daarvan. CE Delft is gevraagd inzicht te geven in de belangrijkste energetische technieken en principes die in dit kader van belang kunnen zijn voor de watersector, op korte en langere termijn. Het gaat daarbij om de mogelijkheden om met of uit water benutbare energie te verkrijgen en om mogelijkheden in de bedrijfsvoering van de watersector zelf.

Het rapport omvat een longlist van praktische toepassingen, die elk kernachtig worden gekarakteriseerd en een selectie van de meest beloftevolle opties, waarbij nader wordt ingegaan op hun betekenis voor het gebruik van water (in Nederland). Deze praktische toepassingen vormen een invulling van de fysische principes die al eerder zijn geïnventariseerd in de rapportage Water als bron van duurzame energie – Inspiratieatlas van mogelijkheden (Deltares, 2008), die in het kader van het WINN-programma opgesteld is.

Dit rapport maakt duidelijk dat water een veelheid biedt aan interessante opties voor verduurzaming van de energievoorziening, waarvan een substantieel deel verrassend genoemd kan worden en nog nauwelijks onderkend is in de praktijk.

In het kader van deze verkenning was het niet de opzet om een volledige kosten/baten- of sterkte/zwakte-analyse uit te voeren op deze opties. Wel wil het rapport marktpartijen op gedachten brengen, als basis voor verdere planvormingen nadere analyses. De onderzoekers zijn er daarbij van overtuigd dat er in het rapport opties naar voren komen die een grote toekomst voor zich hebben.

Uitgevoerd in opdracht van: Deltares & WINN – Waterinnovatie Rijkswaterstaat

Voor meer informatie zie rapportage