Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Publicaties Energie duurzaamheid

Stowa 6-11-2017 Thermische energie uit oppervlaktewater. Kansen voor een aardgasvrij Nederland
Stowa 30-10-2017 Thermische energie uit oppervlaktewater. Handreiking voor ontwikkeling TEO-projecten
Extern 1-9-2017 Landelijke verkenning warmte en koude uit het watersysteem
Stowa 14-9-2016 Marktverkenning en haalbaarheidsstudie Nereda®-alginaat en -granulaat
Stowa 3-8-2015 Verkenning voorbehandeling surplusslib met Focused Pulse
Stowa 20-1-2015 Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen Waterschappen
Stowa 7-1-2015 Perspectieven en knelpunten van zuiveringsslib voor bodemkundig gebruik
Stowa 20-11-2014 Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek Sneek
Stowa 28-7-2014 Haalbaarheid van thermofiele slibgisting in Nederland
Stowa 6-5-2014 Struvietprecipitatie in combinatie met stikstofwinning en omzetting in een brandstofcel
Stowa 1-4-2014 Slibontwatering met een schroefpers. Verkennend onderzoek in de praktijk
Stowa 18-12-2013 Verkenning mogelijkheden 'Grondstof-rwzi'
Stowa 1-12-2013 (Voor)droging Van zuiveringsslib in kassen met én zonder restwarmte
Stowa 18-11-2013 Fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen. Wet- en regelgeving, marktkansen, verwerkingsconcepten
Extern 15-11-2013 Kansenkaart Afvalwaterketen
Stowa 14-5-2013 Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie
Stowa 14-5-2013 Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing?
Stowa 15-4-2013 Thermische energie op de rwzi. Vraag en aanbod
Stowa 13-11-2012 Handleiding model milieuimpact en energiebehoefte rwzi's
Stowa 24-9-2012 GER-waarden van fosforterugwinning uit afvalwater
Stowa 28-8-2012 Energiezuinige beluchterregelingen
Extern 1-3-2012 RIONED Water en Energie
Extern 9-12-2011 Eindrapport SOURCE
Stowa 5-12-2011 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting
Stowa 25-11-2011 Thermische energie uit afvalwater in Zwolle
Stowa 26-5-2011 CAPWAT-Capaciteitsverliezen in Afvalwaterpersleidingen (folder)
Stowa 26-5-2011 Windturbines op of langs waterkeringen. Een kennisinventarisatie
Extern 30-3-2011 Rekenmodel Afvalwaterzuivering - Energie onder 1 noemer
Stowa 14-2-2011 Slibketenstudie II. Nieuwe technieken in de slibketen
Extern 31-10-2010 Masterplannen Water en Energie
Stowa 27-9-2010 Energie in de waterketen
Extern 1-6-2010 Water als bron van energie - Omgevingseffecten van energie uit water LCA
Extern 12-5-2010 Verkenning Blue Energy Noordzeekanaal
Stowa 23-4-2010 Fosfaat: van leegloop naar kringloop
Extern 31-3-2010 Toekomst afsluitdijk
Extern 11-3-2010 Water als bron van duurzame energie - Omgevingseffecten van zes energietechnologieën
Extern 15-1-2010 Energie uit water: hype of kans?
Stowa 7-1-2010 Mastercase energie in de waterketen
Extern 8-12-2009 Energieverbruik nationaal en regionaal waterbeheer
Extern 24-11-2009 Potentie duurzame energie bij kunstwerken
Extern 12-11-2009 Tidal Energy – Lessons Learnt from the United Kingdom and Opportunities for the Netherlands
Extern 2-11-2009 Water als bron van energie - Innovatie in technologie
Extern 29-6-2009 Inventarisatie Aquatische biomassa
Extern 31-3-2009 Energie uit water - Een zee van mogelijkheden
Extern 31-3-2009 Lange termijn visie Waterketen - Verbindend Water
Extern 31-8-2008 Inspiratieatlas water als bron van duurzame energie
Extern 31-5-2008 Potential Aquatic Biomass
Extern 1-11-2007 Testing, Analysis and Control of Wave Dragon, Wave Energy Convertor