Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Emissies van broeikasgassen van rwzi’s

Terug
Rapportnr 2010-08
ISBN 978.90.5773.461.8
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 11-3-2010

Documenten

Download Bestel
In de studie Emissies van broeikasgassen van rwzi’s zijn de indirecte en directe emissies van broeikassen (CO2, CH4 en N2O van rwzi’s in kaart gebracht aan de hand van metingen op drie rwzi’s. De resultaten hebben aanleiding gegeven voor een vervolgonderzoek waarbij onder meer kennis wordt ontwikkeld op het gebied van methaanvorming (CH4) in de riolering en mogelijkheden om de emissie van methaan op een zuivering te reduceren. Met betrekking tot lachgas N2O wordt onderzoek gedaan naar de vormingsprocessen van lachgas en de wijze waarop deze vrijkomt vanuit een rwzi. Verder worden relaties tussen lachgasemissie en procesparameters inzichtelijk gemaakt. Met deze kennis is het hopelijk in de toekomst mogelijk om maatregelen te nemen die de vorming en emissie van lachgas vanuit rwzi’s te reduceren.