Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Emissie broeikasgassen vanuit rwzi's

Terug
Rapportnr 2012-20
ISBN 978.90.5773.566.0
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 14-9-2012

Documenten

Download Bestel
Dit rapport bevat de resultaten van een praktijkonderzoek op rwzi Kralingseveer naar de emissie van lachgas (een sterk broeikasgas) vanuit rioolwaterzuiveringen, alsmede naar de vorming van dit gas tijdens de procesvoering. Het doel was het inschatten van de emissie en het onderzoeken van de mogelijkheden om de vorming ervan te verminderen.

Achtergrond

STOWA is al langer bezig met onderzoek naar de emissie van broeikasgassen door rwzi’s. Zie het STOWA-rapport 2010-08. Het Rijk en de Unie van Waterschappen hebben in het Klimaatakkoord uit 2010 afgesproken dat de rwzi’s in 2020 ten opzichte van 1990 dertig procent minder broeikasgassen mogen uitstoten. Een probleem daarbij is dat er tevens afspraken zijn gemaakt over het verhogen van de eigen energieproductie door rwzi’s, vooral via betere slibgisting en hogere biogasproductie. Dit kan juist leiden tot meer emissies.