Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Eindrapport SOURCE

Terug
Rapportnr
ISBN
Type
Prijs
Datum 9-12-2011

Samenwerking leidt tot unieke en innovatieve oplossingen. Een voorbeeld is het project SOURCE wat eind 2011 is afgerond. In dit onderzoeksproject werkten het waterschap en de landbouwsector samen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en grondstoffen terug te winnen. Dit werd bereikt door dierlijke dunne mest samen met menselijke urine te verwerken. De SOURCE pilot heeft bewezen dat aanzienlijke verwijdering van stikstof, fosfaat en geneesmiddelen gerealiseerd kan worden. Hierbij wordt het fosfaat omgezet in struviet wat gebruikt kan worden als kunstmest. De kosten zijn dusdanig dat SOURCE kan concurreren met andere typen van mestverwerking. Meer kosten- en milieuvoordeel kan worden behaald door synergie te zoeken op lokaal niveau met andere mestverwerkingsroutes en combinaties met covergisting en stikstofterugwinning.

Het eindrapport is te downloaden via www.aaenmaas.nl/source

SOURCE-pilot