Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

DEUGD. Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer

Terug
Rapportnr 2011-27
ISBN 978.90.5773.538.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 15-12-2011

Documenten

Download Bestel
Het opwekken van groene energie staat momenteel volop in de belangstelling. Het apart vergisten van geconcentreerd afvalwater (zwart water), eventueel samen met GFT-afval, is in dit verband een interessante optie. Maar dat vraagt een geheel nieuwe, decentrale infrastructuur voor inzameling en verwerking van afvalwater, terwijl er bijna overal in Nederland al centrale infrastructuur ligt. In deze studie is nagegaan wat de mogelijkheden zijn om deze bestaande infrastructuur (de vergister) op een innovatieve manier in te zetten door naar de vergister van een rwzi direct zwart water te leiden om het te vergisten.

De studie is uitgevoerd aan de hand van een casus, waarbij de mogelijkheden zijn onderzocht om een Deventer nieuwbouwwijk uit te rusten met aparte zwartwatertoiletten. Voor de behandeling van deze geconcentreerde afvalwaterstroom kan gebruik worden gemaakt van de bestaande slibgisting op de nabijgelegen afvalwaterzuivering. Uit berekeningen bleek dat in de huidige situatie de opbrengsten hiervan niet opwegen tegen de kosten, omdat er sprake is van aanzienlijke investeringen in de woningen en voor het riool. Maar er lijken tegelijkertijd goede mogelijkheden om de financiƫle haalbaarheid te verbeteren. Deze moeten nog wel nader worden uitgewerkt.