Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Communaal afvalwater op temteratuur houden voor actiever slib in RWZI's

Terug
Rapportnr 2006-15
ISBN 90.5773.334.x
Type Rapport
Prijs € 19
Datum 15-8-2006

Documenten

Download Bestel
In rwzi's speelt de temperatuur van het actief slib een belangrijke rol bij biologische processen. Een verkeerde temperatuurkeuze in het ontwerpproces kan enerzijds leiden tot onnodig hoge investeringen, anderzijds tot het niet voldoen aan de vereiste effluentkwaliteit. Tijdens het onderzoek is aandacht besteed aan maatregelen waarmee het actief slib, met name gedurende de winter, op temperatuur gehouden kan worden (bijvoorbeeld afkoppelen en afdekken van beluchtingstanks).

Er is empirisch onderzoek uitgevoerd waarbij gegevens van 48 rwzi's zijn gebruikt. En er is een eenvoudig mathematisch model opgezet voor het kwantificeren van de afkoeling van afvalwater in rioolbuizen. De opwarming en afkoeling van afvalwater in rwzi's is gekwantificeerd via acht energieprocessen die hierbij een rol spelen. De kosten van maatregelen waarmee het actief slib op temperatuur gehouden kan worden, staan tegenover besparingen door kleinere tanks voor het actief slib. Bij het onderzoek zijn voor een aantal maatregelen de kosten en baten globaal tegen elkaar afgewogen. Door een combinatie van het afkoppelen van neerslagwater vanaf het rioolstelsel, het bouwen van diepere actiefslibtanks met een kleiner oppervlak en het afdekken en thermisch isoleren van actiefslibtanks zijn lage temperaturen, op een effectieve wijze te bestrijden.