Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Bioplastic uit slib. Verkenning naar PHA-productie uit zuiveringsslib (Grondstoffenfabriek)

Terug
Rapportnr 2014-10
ISBN 978.90.5773.649.0
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 18-4-2014

Documenten

Download Bestel

De Grondstoffenfabriek is zowel een concept voor het winnen, verwerken en afzetten van grondstoffen uit afvalwater, als een fysieke locatie, een rioolwaterzuivering waar grondstoffen uit afvalwater gewonnen worden. Eén van die grondstoffen uit afvalwater is bioplastic, zoals ook omschreven in het visiedocument ‘Routekaart afvalwaterketen tot 2030’. Bioplastics zijn biologisch afbreekbare plastics.

Om de technische en economische potentie van het winnen van bioplastic uit afvalwater te toetsen heeft STOWA een verkennende studie uitgevoerd. Deze studie maakt inzichtelijk hoe ver de ontwikkeling van dit concept is gevorderd en waar de knelpunten en kansen liggen. Deze rapportage draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de kennis en praktijkervaring op het gebied van grondstoffenproductie uit afval(water).