Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Behandeling van urine. Lokaal en mobiel? Of toch centraal?

Terug
Rapportnr 2010-W-02
ISBN geen
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 16-8-2010

Documenten

Download Bestel
Dit rapport is de weerslag van een onderzoek naar alternatieven voor het verwerken van ingezamelde urine. Op dit ogenblik vindt dit op twee manieren plaats: centraal grootschalig, waarbij de urine vaak over langere afstanden moet worden getransporteerd naar een centrale plek, of kleinschalig lokaal, waarbij de urine ter plekke wordt behandeld maar de installatie wellicht onevenredig duur is.

In de studie hebben onderzoekers specifiek gekeken naar mogelijkheden om ingezamelde urine te behandelen in een mobiele urinezuiveringsinstallatie – een zogenoemde Urimob - en welke zuiveringstechnieken geschikt zijn voor gebruik in een mobiele opzet. De mobiele installatie moet organische stoffen vergaand uit urine kunnen verwijderen, het te transporteren volume verkleinen en zo mogelijk een bruikbaar restproduct opleveren.