Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Publicaties Afvalwaterzuivering

Stowa 15-12-2014 Minder hard. Meer profijt
Stowa 8-7-2014 CO2-Winning op rwzi's
Stowa 12-6-2014 Praktijkresultaten influent fijnzeef rwzi Blaricum
Stowa 18-4-2014 Bioplastic uit slib. Verkenning naar PHA-productie uit zuiveringsslib (Grondstoffenfabriek)
Stowa 28-2-2014 Dissolved Air Flotation (DAF) als voorbehandeling van communaal afvalwater
Stowa 11-12-2013 Toepassing van Anammox in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering
Stowa 25-11-2013 Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen. Sturing op energietarieven
Stowa 18-11-2013 Nereda® praktijkonderzoeken 2010-2012
Extern 15-11-2013 Kansenkaart Afvalwaterketen
Stowa 28-10-2013 Marktconsultatie slibdroging en slibontwatering
Stowa 18-9-2013 Grondstoffenfabriek. Vezelgrondstof uit zeefgoed
Stowa 31-12-2012 Businesscase Thermofiele Slibgisting
Stowa 19-12-2012 Handboek Hydraulisch ontwerp en beheer van afvalwatertransportsystemen
Stowa 17-9-2012 Thermische slibontsluiting. Pilotonderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden
Stowa 14-9-2012 Emissie broeikasgassen vanuit rwzi's
Stowa 27-4-2012 Bundeling internationale MBR-onderzoeksresultaten
Extern 1-3-2012 RIONED Water en Energie
Stowa 20-2-2012 GER-waarden en milieu-impactscores productie van hulpstoffen in de waterketen
Stowa 20-2-2012 Verkenning van mogelijkheden voor verwaarding van zeefgoed
Stowa 10-1-2012 Energieverbruik nageschakelde behandelingstechnieken op rwzi's
Extern 9-12-2011 Eindrapport SOURCE
Stowa 16-11-2011 Fosfaatterugwinning in communale afvalwaterzuiveringsinstallaties
Stowa 26-10-2011 Zwavel in de rwzi. Autotrofe denitrificatie en zwavelterugwinning als zuiveringstechniek voor rwzi’s, een haalbaarheidsstudie
Stowa 19-10-2011 N2O en CH4 emission from wastewater collection and treatment systems (GWRC). State of Science Report
Stowa 19-10-2011 N2O en CH4 emission from wastewater collection and treatment systems (GWRC). Technical Report
Stowa 28-9-2011 Verkenning thermische slibontsluiting
Stowa 14-9-2011 Handboek Slibgisting
Stowa 20-7-2011 Energy efficiency in the European water industry. A compendium of best practices and case studies
Stowa 20-7-2011 Toepassingsmogelijkheden en ontwerpgrondslagen Nereda® technologie
Stowa 13-7-2011 Literatuurverkenning Dynamische Filtratie
Stowa 28-6-2011 Inventarisatie praktijkcases energiezuinig retourslib
Stowa 26-5-2011 Synergie rwzi en mestverwerking
Stowa 8-4-2011 Effluentpolishing met algen. Hoofdrapport
Stowa 8-4-2011 Effluentpolishing met algen. Deelstudierapporten
Extern 30-3-2011 Rekenmodel Afvalwaterzuivering - Energie onder 1 noemer
Stowa 11-1-2011 NEWS: The Dutch roadmap for the wwtp of 2030
Extern 14-12-2010 Publicaties Energiefabriek
Stowa 12-11-2010 Nereda pilotonderzoeken 2003-2010
Extern 31-10-2010 Masterplannen Water en Energie
Extern 30-6-2010 CAPWAT Handboek
Stowa 16-6-2010 Influent fijnzeven in rwzi’s
Stowa 26-4-2010 Op weg naar de rwzi 2030
Stowa 23-4-2010 Slibafbraak door oligochaeten
Extern 15-1-2010 Energie uit water: hype of kans?
Stowa 5-8-2009 Handleiding bij de rekentools voor de OC en de alfa-factor
Stowa 12-11-2008 Sharon-Anammoxsystemen
Stowa 27-10-2008 State of sciene report: Energy and resource recovery from sludge (GWRC-rapport)
Stowa 15-8-2006 Communaal afvalwater op temteratuur houden voor actiever slib in RWZI's
Stowa 13-8-2006 Geavanceerde voorzuivering van afvalwater; praktijktoepassing op de RWZI Amstelveen
Stowa 4-8-2005 Literatuurstudie slibdesintegratie
Stowa 3-8-2005 Potentieel voor duurzame energie met biogas uit rioolwaterzuiveringen
Stowa 7-8-1983 Energie uit gistingsgas. Toetsing van ontwerpgrondslagen