Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

WINN Rijkswaterstaat

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema
Einddatum 31-12-2010

WINN is het innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat. In WINN werkt Rijkswaterstaat samen met kennisinstituut Deltares en het bedrijfsleven. WINN zoekt naar innovatieve oplossingen voor watervraagstukken van de toekomst. WINN probeert nieuwe ideeën uit en demonstreert die aan collega’s, waterbeheerders en het publiek. 

Twee aandachtspunten zijn van groot belang in het werk van WINN:  

  • Doorwerking (implementatie): WINN zoekt naar mogelijkheden om innovaties sneller en beter in te voeren. WINN wil dat dit in alle nieuwe projecten een vanzelfsprekend onderdeel is en vanaf het begin meetelt.     
  • Testen en valideren: WINN nodigt bedrijven uit hun nieuwe producten en aanpakken te valideren in een gezamenlijk project. Snellere toegang van vernieuwingen tot het werkproces in het waterbeheer is het doel. 

WINN werkt en denkt vanuit een aantal innovatiethema’s. Binnen deze thema’s zijn op verschillende plaatsen in Nederland proefprojecten opgezet. 

Droogte
Klimaatverandering brengt ook drogere perioden. WINN zoekt slimme oplossingen voor het vraagstuk van zoetwatervoorziening en verzilting.

Duurzaamheid
Rijkswaterstaat wil toonaangevend duurzaam zijn. WINN zoekt naar werkwijzen en technieken om de duurzaamheid van het werkproces in waterbeheer maximaal duurzaam te maken.

Energie uit Water
Water als duurzame energiebron. WINN geeft innovatieve technieken voor duurzame stroom een kans. Door energiewinning uit water onder de aandacht te brengen draagt WINN bij aan een beter klimaat.

Levende waterbouw
Waterbouw en ecologie zijn prima te combineren. WINN zoekt en verspreidt manieren om dijken rijker te maken, en natuur in te zetten als ecologisch bouwer.

Méér met Water
WINN zoekt in letterlijke zin en figuurlijke zin oplossingen voor het gebrek aan ruimte voor water. Bijvoorbeeld door meerdere functies van water te combineren of alternatieve instrumenten en rolpatronen te introduceren.

Waterkeringen
Klimaatverandering brengt veiligheidsvraagstukken met zich mee. WINN zoekt innovatieve benaderingen voor kust en rivierenlandbescherming, en de inpassing van de dijk in onze schaarse ruimte.

Watermanagement
Met de toenemende eisen die aan ons watersysteem gesteld worden zullen we steeds slimmer het beschikbare (en overtollige) water moeten managen. WINN zoekt naar concepten, maar ook de instrumenten en infrastructuur daarbij.

Per 31 december 2010 is het WINN-programma gestopt. De lopende projecten gaan door in het nieuwe corporate innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. Dat programma kent vijf clusters waarin alle innovatieprojecten van RWS bij elkaar komen. Het gaat om:

  • Waterveiligheid
  • Doorstroming
  • Ruimtelijke inpassing en duurzaamheid
  • Markt en allianties 
  • Slim meten, inwinnen en testen.