Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Verwarming Zwembad Raalte

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema
Einddatum 31-12-2014


Waterschap Groot Salland  en de gemeente Raalte hebben een demonstratieproject opgezet voor de warmtelevering vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan het Raalter zwembad Tijenraan. De temperatuur van het effluent van de waterzuivering varieert van 8 tot 20 ºC en bevat dus thermische energie. Effluent wordt geloosd op het oppervlaktewater. Dit is geen optimale situatie, omdat de thermische energie een negatief effect heeft op het oppervlaktewater en de thermische energie verloren gaat. In dit project willen Waterschap Groot Salland en de gemeente Raalte de thermische energie gebruiken om het dichtbijgelegen zwembad Tijenraan te verwarmen. Doelstelling van het project is om een efficiënte Thermische Energie Transfer Systeem (TETS) te ontwikkelen en te realiseren en de daarmee opgedane kennis te delen.

De rioolwaterzuivering in Raalte is gebouwd in 1963 en is drie keer uitgebreid. Deze zuivert het afvalwater van woningen en bedrijven uit de kernen Raalte, Broekland, Heeten, Nieuw Heeten, Haarle, Luttenberg, Mariënheem en Lemelerveld. Per dag stroomt er 7.500.000 liter afvalwater (bij regen kan dat oplopen naar 3 à 4 zoveel) door de riolering richting rioolwaterzuivering. De rioolwaterzuivering levert twee 'eindproducten': schoon water en slib. Het is de bedoeling dat daar als derde product 'energie' bijkomt. Kortom, het afvalwater-effluent ‘maakt een uitstapje': in plaats van dat het direct geloosd wordt op het oppervlaktewater gaat het eerst nog langs het zwembad. Daar geeft het de warmte af die er nog in zit. De verwachting is dat het zwembad daardoor zo'n 50 procent kan besparen op de stookkosten (gasverbruik). Uiteraard vermindert daarmee ook de CO2-uitstoot. Zo is uitgerekend dat Restwarmte rwzi Raalte per jaar 137.000 kilo minder CO2-uitstoot oplevert en een kostenbesparing voor het zwembad (de gemeente) van 25.000 euro.

In de zomer van 2012 is het haalbaarheidsonderzoek door een onafhankelijk en gespecialiseerd bureau afgerond met een positief resultaat. Van de te gebruiken techniek is al veel bekend. Er is daarom in het onderzoek vooral gekeken naar de financiële haalbaarheid. Is het verantwoord om het project zo te doen? Ja dus. De terugverdientijd is zeven jaar. Het hart van de installatie wordt gevormd door de leidingen, aangevuld met een warmtepomp en een warmtewisselaar. Die zetten het warme water om in energie. De installatie zal in het 4e kwartaal van 2013 in bedrijf zijn.

Het Raalter zwembad is het eerste zwembad in Nederland dat wordt verwarmd met energie uit gezuiverd rioolwater.

Dit initiatief is onderdeel van het Europese project INNERS, waarvan Groot Salland de leadpartner is en waarin samen met 11 partnerorganisaties uit 6 Europese landen onderzoek wordt gedaan naar het hergebruiken van energie uit de afvalwaterketen. INNERS staat voor INNovative Energy Recovery Strategies in the urban water cycle.