Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Verkenning Gruisontwatering

Terug
Projectcode 432620
Uitvoerders

Rijksuniversiteit Groningen, Water & Energy Solutions

Thema Slib
Einddatum 1-5-2016

Sinds 2008 zijn de Rijksuniversiteit Groningen, Water & Energy Solutions en Waterschap Noorderzijlvest bezig met onderzoek naar het beter ontwateren van rioolwaterzuiveringsslib door het toevoegen van deeltjes die niet samendrukbaar zijn, i.c. steenkoolgruis. De toegevoegde deeltjes zorgen vermoedelijk voor een sterkere structuur van de slibkoek, waardoor deze minder snel ‘dichtslibt,’ Hierdoor kan verder ontwaterd worden.

In dit project, uitgevoerd door de projectgroep Gruisontwatering in samenwerking met STOWA, worden de mogelijkheden voor zogenoemde gruisontwatering in Nederland nader onderzocht, via bureaustudie en laboratoriumonderzoek. Het onderzoek richt zich op de technische mogelijkheden, maar ook op de economische en juridische aspecten van deze nieuwe vorm van slibontwatering. Naast de toepassing van kolengruis wordt gekeken of het toevoegen van slibverbrandingsassen hetzelfde effect heeft.

Gruisontwatering wordt reeds toegepast op de rwzi in Bottrop (Duitsland), waar hoge (40%) drogestofgehaltes behaald worden. Normaal ligt dit tussen de 20 en 30 procent. De reden is dat er – als gevolg van kolenmijnen in de omgeving – oorspronkelijk veel kolengruis in het afvalwater aanwezig was. Een bijkomend voordeel van kolengruis is de verhoging van de calorische waarde van het totale product bij verbranding.