Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Superkritisch vergassen van zuiveringsslib

Terug
Projectcode 432648
Uitvoerders

Procedé Biomass en Electron Thermal Processing Equipment.

Thema Energie- en Grondstoffenfabriek
Einddatum 1-12-2018

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel, STOWA, slibverwerker SNB en de bedrijven Procedé Biomass en Electron Thermal Processing Equipment werken in dit project gezamenlijk aan de realisatie van een demonstratie-installatie voor het superkritisch vergassen van zuiveringsslib. Hierbij wordt een groot deel van het slib bij hoge temperatuur (300° Bar) en druk (600 C) direct omgezet in brandbare gassen.

Achtergrond

Energiebesparing en duurzame energie staan bij de waterschappen de laatste jaren volop in de belangstelling. Denk aan initiatieven als De Energiefabriek en de Meerjarenafspraken Energie-efficiency. Er wordt druk gezocht naar alternatieve technieken voor afvalwaterzuivering en slibverwerking die minder energie verbruiken en meer energie opleveren. Het bij hoge temperatuur en druk vergassen van zuiveringsslib heeft de potentie om tegen lagere kosten een hogere energieopbrengst te realiseren, met daarbij goede mogelijkheden voor het terugwinnen van ammonium en fosfaat. Het is de bedoeling in 2016 een demonstratie-installatie te hebben gerealiseerd op rwzi Oijen en daar te laten zien dat het vergassen van zuiveringsslib een volwassen technologie is met marktpotentie. Als dit een succes wordt kunnen ook andere natte biomassastromen, zoals GFT en mest, op deze wijze worden verwerkt.

De kosten van het project bedragen in totaal ca 2,2 miljoen euro. TKI Gas draagt daaraan 1,4 miljoen bij. STOWA 300 duizend euro.

Bekijk een korte film over superkritisch vergassen van zuiveringsslib