Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Seweex

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema
Einddatum 31-12-2013

Seweex staat voor SEWage Energy EXchange system. Met Seweex gaat Arnhem energie winnen uit het nieuwe transportriool in het Rijnbooggebied. Met Seweex worden gebouwen verwarmd en gekoeld met energie uit het rioolwater. Dit innovatieve systeem wordt nog nergens en zeker niet op deze schaal in de Europese unie toegepast. Verspreiding van de kennis die beschikbaar komt bij de realisatie, maar ook bij de monitoring van het systeem, is een belangrijk onderdeel van dit project.

Het idee voor Seweex is ontstaan omdat de gemeente Arnhem in de zuidelijke binnenstad een transportriool moet verplaatsen. Het nieuwe tracé loopt langs veel deelgebieden van het stedelijke vernieuwingsproject Rijnboog. De nieuwbouw in deze gebieden moet op een duurzame manier voorzien worden van energie en die blijkt in het rioolwater volop aanwezig te zijn.

Seweex maakt gebruik van het feit dat het water in het riool in de zomer kouder is dan de omgeving en in de winter juist warmer. Dit temperatuurverschil is te gebruiken om gebouwen te koelen of te verwarmen. Daarvoor worden energiewisselaars in het riool gebouwd. De warmte of koude van het rioolwater kan zo overgedragen worden op het water dat door een apart leidingensysteem loopt. Via dit leidingensysteem, een warmtepomp en enkele installatieruimtes loopt het water naar de verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties van de woningen, commerciële en cultuurvoorzieningen in Rijnboog. Ook het kraanwater kan zo verwarmd worden.

Het transportriool dat over een lengte van 210 meter met warmtewisselaars wordt uitgerust kan voor  80 tot 90 procent van de koude- en warmtebehoefte voorzien van 560 woningen en 80.000 vierkante meter winkels en cultuurvoorzieningen. Berekeningen wijzen uit dat het systeem zorgt voor een afname van de CO2 uitstoot van ongeveer 37%. In absolute zin is dat op jaarbasis ongeveer 578 ton CO2.

Het project Seweex is grofweg in drie delen te knippen: de energiewinning, de energiedistributie inclusief opslag en de afnemers/gebruikers. De aanlegkosten van het deel dat de energie uit het riool haalt, de energiewinning, is geraamd op 2,5 miljoen euro. Voor de exploitatie van het systeem en de distributie van de energie zal een energiebedrijf worden gezocht.

De gemeente Arnhem wil met dit project aantonen dat toepassing van de techniek op grote schaal mogelijk is. Ook wil Seweex voor andere gemeenten, water en energie-instellingen in Europa de veelgevraagde vragen voor dergelijke projecten beantwoorden:

  • Wat zijn de condities waaronder de techniek toepasbaar is?
  • Welke (extra) kosten zijn gerelateerd aan de techniek?
  • Wat levert het op?
  • Wat is de economische haalbaarheid en de terugverdientijd?

Voor het beantwoorden van deze vragen is een onafhankelijke monitoringscommissie ingesteld waar het Waterschap Rijn en IJssel, de STOWA, Stichting Rioned, de KEMA en de WUR (Wageningen Universiteit) aan deelnemen. Voor dit project krijgt de gemeente Arnhem een Europese Life+ subsidie van 1,3 miljoen euro.

Het definitieve besluit om Seweex aan te leggen is nog niet genomen maar de aanleg van het Seweex systeem start naar verwachting na de zomer van 2012. De oplevering en ingebruikname staan vooralsnog gepland tegen het einde van 2013.

Voor meer informatie klik hier.

Bron: gemeente Arnhem.