Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Praktijkproef zuiveringslib drogen met duurzame, laagwaardige restwarmte als praktijktoets en variant op het kassendroogprincipe

Terug
Projectcode 432666
Uitvoerders

Attero

Thema Slib
Einddatum 1-1-2016

Dit project behelst een praktijkproef in Wijster met het drogen van diverse soorten slib, waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame, laagwaardige restwarmte. Het doel ervan is de economische en technische haalbaarheid voor de Nederlandse situatie aan te tonen en daarbij tevens de emissies te toetsen en de duurzaamheid te bevestigen. Het gedroogde slib kan verder worden verbrand in slibverbrandingsinstallaties, maar bijvoorbeeld ook worden afgezet als biobrandstof (om te worden meegestookt in energiecentrales).

Achtergrond

Op basis van recent onderzoek, onder meer door STOWA, is vastgesteld dat drogen van slib met lage temperatuur restwarmte kostentechnisch een voordelige en duurzame oplossing is. Enkele conclusies luiden:

  • Het toepassen van laagwaardige restwarmte in kassen of hallen is een vorm van slibeindverwerking die een kostenniveau van 40-50 euro per ton koek (all in) oplevert. Dat is concurrerend ten opzichte van de huidige verwerkingstarieven.
  • Door het drogen van het slib krijgt het granulaat een hogere energiewaarde, waarmee bij (co)verbranding elektriciteit kan worden opgewekt. Dat is duurzaam en leidt tot vermeden CO2.
  • Slib drogen levert een ketenbijdrage aan MJA3. Deze bijdrage hang af van de huidige slibeindverwerking en de warmteleverancier. Deze bijdrage kan enkele tientallen procenten bedragen.

Er is in Nederland voldoende laagwaardige warmte voor LTD (lage-temperatuur droging) van T > 80 graden Celsius en < 120 graden Celsius aanwezig. Het doel van het project is om de uitkomsten van het onderzoek, te toetsen met een praktijkproef door communaal slib van diverse oorsprong (uitgegist, niet uitgegist, gruisontwaterd slib, TDH slib, primair slib etc.) met LTD in hallen te behandelen in gescheiden opeenvolgende batches onder vergelijkbare omstandigheden. Daarnaast zal afvalverwerker Attero, die de praktijkproef uitvoert, ook een eigen slibstroom (fijne digestaat uit ONF-vergister te Groningen/VAGRON) verwerken in enkele batches. De praktijkproef vindt plaats op de locatie Wijster.