Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Pilot Waterakkers

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema
Einddatum 1-7-2013

Op 30 september 2011 is het startsein gegeven voor de pilot Waterakkers in het Amsterdamsche Veld bij Erica. Griendtsveen BV ontwikkelt hier onder meer WildlLife Park Europe en Green Meet*s Golf. Water speelt een centrale rol in deze projecten. Griendtsveen streeft naar een verbetering van de waterkwaliteit via natuurlijke zuivering, ondanks de verontreiniging die verblijfsrecreatie en het WildLife Park met zich meebrengt. Samen met Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), Waterlaboratorium Noord (WLN) en waterschap Velt en Vecht is de pilot Waterakkers gerealiseerd.

In het onderzoek Waterakkers worden verschillende natuurlijke zuiveringssystemen op pilotschaal getest, met een capaciteit van max 90 m³/h. Waterakkers is een systeem van watergangen met verschillende biologische filters. Het onderzoek moet uitwijzen welk systeem de voorkeur verdient ten aanzien van de gewenste waterkwaliteit. Behalve waterzuivering kunnen de Waterakkers een belangrijke waterbergende functie voor het omliggende gebied vormen. De resultaten uit het onderzoek zijn bepalend voor de manier waarop de waterhuishouding in het gebied duurzaam kan worden ingericht. Het onderzoek duurt 1,5 jaar.

Natuurlijke zuiveringsprocessen zijn mogelijk een duurzaam alternatief voor conventionele zuiveringstechnologie. De basisprocessen zijn hetzelfde (filtratie, sorptie, (bio)chemische oxidatie en reductie), alleen hebben de processen meer tijd en dus ruimte nodig. Minder snel, maar ook een minimale energieconsumptie en afvalproductie. In beginsel een duurzaam alternatief, dat past bij Griendtsveen, ook omdat er relatief veel ruimte beschikbaar is.

Bron: Waterschap Velt en Vecht