Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Parenco grondstoffenrotonde en biorefinery

Terug
Projectcode
Uitvoerders

Parenco, Waterschap Vallei en Veluwe, GMB BioEnergie, Sustec, Opure, MicCell bioservices, Dyadic, HAN-Biocentre, Oost NV, Provincie Gelderland, Kenniscentrum Papier en Karton, Mirabella Mulder Waste Water Management, Tauw.

Thema
Einddatum 31-12-2016

Bio-economy op het terrein van Papierfabriek Parenco in Renkum: efficiënte afvalwaterzuivering, verbeterde biogasproductie en de productie van bio-olie en van grondstoffen voor bioplastics zijn de doelstellingen van dit project van 1 miljoen euro.

Eén project richt zich op het combineren van de afvalwaterzuivering van Parenco en die van het Waterschap Vallei en Veluwe. Dit moet leiden tot efficiëntere behandeling van het water en een verhoging van de hoeveelheid biogas uit reststromen. Het projectteam bestaat uit Parenco, Waterschap Vallei en Veluwe, slibverwerkingsbedrijf GMB BioEnergie en technologiebedrijf Sustec uit Wageningen. De synergiestudie wordt uitgevoerd door Mirabella Mulder Waste Water Management en Tauw.

Het tweede project richt zich op het inzetten van gerecyclede vezels voor andere doeleinden dan het produceren van papier. De technologiebedrijven Opure (Ede), MicCell Bioservices (Doetinchem), Dyadic (Wageningen) en HAN-Biocentre (Nijmegen) werken hierbij samen om via biologische omzettingen bio-olie en grondstoffen voor bioplastics te maken voor verschillende toepassingen. Het Kenniscentrum Papier en Karton (Arnhem) brengt kennis en ervaring in van vergelijkbare initiatieven in de papierindustrie.

Voor dit project wordt subsidie verleend vanuit Provincie Gelderland. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV nvesteert mee en coördineert de twee projecten.