Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Omzet.Amersfoort

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema
Einddatum 31-12-2016

Waterschap Vallei & Eem wil een bijdrage leveren aan het klimaatprobleem door op een duurzame manier afvalwater te zuiveren en doelmatig gebruik te maken van grondstoffen, reststoffen en energie. De rioolwaterzuivering in Amersfoort moet in 2014 zo zijn ingericht dat niet langer energie nodig is, maar er zelfs een energieoverschot is en waardevolle grondstoffen uit het water worden gehaald voor hergebruik. De opgewekte energie uit afvalwater en slib is dan minimaal gelijk aan het totale energieverbruik van de zuivering. Hierdoor ontstaat er een energieneutrale of zelfs een energieleverende waterzuivering.

In 2010 is een onderzoeksprogramma gestart bestaande uit acht projecten die lopen tot en met 2012. Deze onderzoeken vormen de basis voor het realiseren van de doelstelling van het project: afvalwater op een duurzame manier zuiveren en waardevolle grondstoffen uit het afvalwater halen voor hergebruik. De geselecteerde maatregelen worden uitgevoerd in de periode 2012 - 2014.

Voor het project Omzet.Amersfoort werkt waterschap Vallei en Eem samen met STOWA en is een LIFE+ subsidie toegekend in de periode september 2011 tot en met december 2016.