Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Nieuwe sanitatie in Sneek

Terug
Projectcode 433126
Uitvoerders

Woningstichting de Wieren, de gemeente Sneek, DeSaH BV, de provincie Friesland, wetterskip Fryslan en STOWA

Thema Innovatie / nieuwe technieken
Einddatum 1-7-2014

Woningstichting de Wieren, de gemeente Sneek, DeSaH BV, de provincie Friesland, wetterskip Fryslan en STOWA leggen een duurzaam en innovatief decentraal-sanitatiesysteem aan in de nieuwbouwwijk Noorderhoek in Sneek, getiteld Waterschoon. Het huishoudelijk afvalwater van 232 woningen en een zorgcomplex wordt lokaal ingezameld en apart behandeld. Het systeem is medio 2011 in gebruik genomen. Gedurende drie jaar monitoren onderzoekers de werking en effectiviteit.

In Sneek werd al eerder in op kleine schaal ervaring opgedaan met decentrale sanitatie. Het ging destijds om 32 woningen waarvan het toiletwater apart behandeld. De uitkomsten van dit project waren aanleiding om in Noorderhoek nieuwe sanitatie op grotere en bredere schaal uit te rollen. In het project worden een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied afvalwaterzuivering, duurzaamheid en milieu gecombineerd. Onder meer waterbesparing, het terugwinnen van meststoffen en het verwijderen van medicijnresten. Maar ook warmteterugwinning uit afvalwater en het meevergisten van organisch keukenafval voor meer biogas.

De kosten van het sanitatie-project in Sneek bedragen ongeveer 2,5 miljoen euro. Het project ontvang ruim 1 miljoen euro subsidie van Agentschap NL, Koers Noord en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO. De resterende 1,5 miljoen wordt bijeengebracht door de projectpartijen, waaronder STOWA.

Klik hier voor een flyer met meer informatie.

Klik hier voor een artikel over het project in de STOWA ter Info 49 (januari 2011).

Klik hier om naar de projectsite te gaan.