Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Marktverkenning struviet met pot- en veldonderzoek RAPPORT GEREED

Terug
Projectcode 432617
Uitvoerders

Lumbricus BV

Thema Grondstoffenfabriek
Einddatum 1-4-2016

Waterschappen zijn druk bezig waardevolle grondstoffen terug te winnen uit afvalwater, zoals fosfaat. Dit kan worden teruggewonnen in de vorm van struviet, een kunstmestvervanger. Voor het produceren en vooral vermarkten van rwzi-struviet moeten er echter nog een aantal juridische hobbels worden genomen en moet er een economisch aantrekkijke afzetmarkt worden gevonden.

Voor het succesvol vermarkten moet in ieder geval de reële landbouwkundige waarde van struviet bekend zijn. In dit project wordt daarom de product-bodem-relatie bepaald (beschikbaarheid van voedingsstoffen) en het effect van het toepasen van struviet op de ontwikkeling van een gewas (bodem-plant-relatie). Dit wordt gevolgd door veldonderzoek om inzicht te krijgen in de effecten in de praktijk (op verschillende gronden en bij verschillende pH’s), maar ook in bijvoorbeeld het toedieningsgemak van struviet en de opslag ervan. Foto: struvietkorrels

>Naar onderzoeksrapport