Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

INNERS

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema
Einddatum 31-12-2014

De energiebalans van de stedelijke waterkringloop verbeteren. Dat is het doel van INNERS, dat staat voor INNovative Energy Recovery Strategies in the urban water cycle. Elf partners uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg denken op een nieuwe manier na over de stedelijke waterkringloop. Niet als systeem dat alleen water transporteert, maar ook als een potentiële energiebron. Kostbare energie die nu verloren gaat.

De partners in INNERS hebben diverse projecten gelanceerd. Gericht op het terugwinnen van energie uit verschillende onderdelen van de kringloop, het besparen van energie en het promoten van het hergebruik van deze energie. De ambitie is hoog. We streven naar een energieneutrale of zelfs een energieproducerende stedelijke waterkringloop. De stedelijke waterkringloop is ontworpen om water te vervoeren. Recente onderzoeken laten zien dat de waterkringloop veel energie bevat, bijvoorbeeld in de vorm van warmte. Die energie wordt nu niet gebruikt en gaat verloren. Bovendien kost het veel energie om afvalwater vanuit woningen en bedrijven te transporteren en te zuiveren.

Ter illustratie: Stedelijk afvalwater bevat tien keer de hoeveelheid energie die nodig is voor de behandeling van afvalwater in de zuiveringsinstallaties. Gemiddeld bestaat slechts 20% van de energie input in de zuiveringsinstallatie uit teruggewonnen energie. Op dit moment gebruiken we dus maar een heel klein percentage van het energiepotentieel. INNERS streeft naar een energieneutrale, of liefst energieproducerende stedelijke waterkringloop.

Voor wie?

INNERS is in april 2011 van start gegaan en loopt tot december 2014. Doelgroepen zijn technische studenten, technisch specialisten en beleidsmakers.

INNERS, de activiteiten
1.Data verzamelen en modelstudies uitvoeren om inzicht te krijgen in de werking van de stedelijke waterkringloop op het gebied van energie.
2.Het gebruik van thermische energie uit afvalwater optimaliseren en demonstreren.
3.Nieuwe technieken ontwikkelen, testen en demonstreren. Zowel voor het verlagen van  de benodigde hoeveelheid energie voor het functioneren van de waterkringloop (de operationele energie), als voor het hergebruik van chemische energie (dit is de energie die is opgeslagen in de aanwezige stoffen in het water) uit de kringloop.
4.Technici en beleidsmakers inspireren door de korte en lange termijn voordelen van een duurzame stedelijke waterkringloop aan te tonen.
5.Beleidsaanpassingen identificeren en juridische aspecten benoemen die noodzakelijk zijn voor de implementatie van de nieuwe technieken uit het INNERS project.

INNERS, de potentiële resultaten
•Inzicht in de werking van de stedelijke waterkringloop op het gebied van energie.
•Innovatieve oplossingen in de stedelijke waterkringloop die in de praktijk zijn getest en gedemonstreerd.
•Een handreiking voor toekomstig beleid op het gebied van energie uit de stedelijke waterkringloop. Europese beleidsmakers krijgen hierdoor inzicht in de manier waarop de waterkringloop kan bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies en in de manier waarop met mogelijke barrières kan worden omgegaan.

Naast de aansturing van het totale project voert Waterschap Groot Salland zelf ook twee technische deelprojecten uit als onderdeel van Inners. Zo wordt er een demonstratieproject opgezet voor het leveren van warmte aan het Raalter zwembad vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie Raalte. Het andere deelproject is een studie naar de technische haalbaarheid van duurzame energie uit geconcentreerde (afval)stromen: DEUGD.

 

Voor meer informatie klik hier