Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Haalbaarheidsonderzoek Riothermie & Warmte Koude Opslag

Terug
Projectcode 433142
Uitvoerders Tauw
Thema Energie & duurzaamheid
Einddatum 1-1-2013
Aan de hand van een aantal casussen wordt in dit project de toepassing van riothermie, al dan niet in combinatie met een WKO, onderzocht op technische, energetische en financiƫle haalbaarheid. Riothermie is de benaming voor een proces waarbij de warmte van afvalwater (thermische energie) wordt teruggewonnen en hergebruikt, bijvoorbeeld via (douche)warmtewisselaars. Dit teruggewonnen warmte kan worden ingezet bij Warmte Koude Opslag.

Het betreft de volgende casussen:
  1. Den Haag: terugwinning van warmte uit twee gemeentelijke rioolgemalen en de inzet van warmte (en koude) voor zwembad de Blinkerd en Ziekenhuis Westeinde
  2. Eindhoven: inzet van riothermie om de warmte en koude-opslag van een WKO beter op elkaar af te stemmen.
  3. Almere: gebruik van restwarmte uit effluent in combinatie met WKO om het influent van de afvalwaterzuivering te verwarmen.
  4. Alkmaar: bepalen van de invloed van riothermie op de temperatuur van het influent van de afvalwaterzuivering.

De uitkomsten van de casussen worden beoordeeld op hun toepasbaarheid in andere delen van Nederland. In de afzonderlijke casussen zijn deelonderzoeken geformuleerd.