Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Energiecentrale Brouwersdam

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema
Einddatum 31-12-2014
De Zeeuwse en Hollandse delta is geschikt om met waterkracht energie op te wekken. Uniek is dat de technieken die worden ontwikkeld door Nederlandse bedrijven, turbines inzetten die voldoende hebben aan een halve meter hoogteverschil, in combinatie met grote hoeveelheden water.

 

De Brouwersdam is geschikt voor een energiecentrale die gebruik maakt van de eb- en vloedbeweging en die elektriciteit voor minimaal 50.000 huishoudens kan opwekken. De turbines van de centrale maken gebruik van de enorme hoeveelheid water die zich onder invloed van het getij vier keer per dag door de Brouwersdam persen. Het Grevelingenmeer is meer dan 100 km2 groot en die hele waterkolom van ongeveer een halve meter (of meer) wil bij eb door de Brouwersdam naar buiten en wil bij vloed weer de andere kant op. Naast het opwekken van elektriciteit kunnen de turbines in de Brouwersdam worden gebruikt om bij extreem hoog rivierwater op de Maas en de Rijn dat water naar de zee te pompen.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen en een aantal maatschappelijke en private organisaties hebben onder andere naar aanleiding van het onderzoek van Rijkswaterstaat opdracht gegeven aan de Bestuurscommissie Grevelingen om een MIRT-verkenningGrevelingen op te stellen. In de MIRT-Verkenning naar de centrale wordt ook gekeken naar technieken om vissen en zeedieren veilig de centrale te laten passeren. Getijenergie is honderd procent duurzaam: geen afval, geen CO2 en geen horizonvervuiling. Deze MIRT-verkenning is in augustus 2010 ter visie gelegd.

Voor meer informatie klik hier