Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Effect Warmte Koude Opslag op oppervlaktewater

Terug
Projectcode 433152
Uitvoerders IFtechnology
Thema Ecologie & water
Einddatum 1-1-2013
Warmte Koude Opslag (WKO) is een techniek waarmee energie uit de bodem kan worden gewonnen. Bij WKO wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Bij de aanleg, het onderhoud en regeneratie van zogenoemde open WKO-systemen wordt grondwater geloosd op oppervlaktewater. In dit project wordt verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten hiervan op het oppervlaktewater.

Er zal in het onderzoek bepaald worden welke stoffen in welke mate op het oppervlaktewater geloosd worden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan de Commissie Stedelijk Waterbeheer van STOWA vaststellen of mogelijk sprake is van een relevant effect (urgent en/of belangrijk), dat landelijk speelt. Eventueel kan besloten worden een vervolgonderzoek in te stellen naar het effect van het lozen van grondwater noodzakelijk is. Tevens zal een advies gegeven worden over de rol van de waterschappen rondom lozingen op het oppervlaktewater in het kader van bodemenergie.

Klik HIER als u meer wilt weten over WKO.