Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Duurzame slibverwerking Venlo

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema
Einddatum 31-12-2012

Het bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) gaat een nieuwe duurzame slibvergistingsinstallatie bouwen in Venlo. De installatie gaat energie terugwinnen uit het slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties via thermische hydrolyse, slibvergisting en warmtekrachtkoppeling. De Limburgse waterschappen verwachten met de nieuwe installatie een grote stap te zetten naar een energieneutrale waterzuivering.

De te bouwen installatie combineert thermische hydrolyse, slibvergisting en warmtekrachtkoppeling, wat resulteert in een verhoogde biogas- en elektriciteitsproductie en een verminderde slibafvoer. Thermische hydrolyse is een vorm van celafbraak in slib door verhoogde temperatuur en druk, wat leidt tot betere resultaten bij vergisting (biogas) en slibontwatering (volumereductie) in vergelijking met traditionele vergistinginstallaties. De vernieuwde vereenvoudigde toepassingstechniek is door het waterschapsbedrijf in 2009 op pilotschaal onderzocht rwzi Venlo.

Het bedrijf GMB uit Opheusden heeft van Waterschapsbedrijf Limburgde opdracht gekregen voor de bouw van een nieuwe slibvergistingsinstallatie op RWZI - Venlo. De installatie zal in 2012 in gebruik worden genomen en gaat het zuiveringsslib verwerken van de RWZI’s Venlo, Gennep en Venray. Het slib wordt vergist op basis van thermische hydrolyse dat door het Wageningse bedrijf Sustec is ontwikkeld. Het is voor het eerst dat deze slibverwerkingstechniek als een kleinschalige variant wordt toegepast.

Voor meer informatie: email Ad de Man van WBL