Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Duurzaam Water Moerdijk

Terug
Projectcode
Uitvoerders Havenschap Moerdijk, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM), Provincie Noord-Brabant, Gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat Zuid-Holland en Waterschap Brabantse Delta
Thema
Einddatum 31-12-2015

Duurzame verbindingen Moerdijk is één van de 6 proeftuinen van de provincie Noord Brabant. Het ultieme doel voor haven- en industrieterrein Moerdijk is een ringleiding voor optimale uitwisseling van energie/warmte, water en reststromen tussen bedrijven. Deze proeftuin omvat 8 omvangrijke projecten. Duurzaamheid betekent dat op het haven- en industriegebied Moerdijk een optimale balans ontstaat tussen ecologische, economische en sociale aspecten. Het wordt een bedrijventerrein waarbij bedrijven optimaal (her)gebruik maken van elkaars materialen en reststromen. Waar het parkmanagement goed is geregeld. En waar de gemeenschappelijke voorzieningen toegankelijk zijn voor de omgeving en voor alle gebruikers van dit bedrijventerrein.

Eén van de ambities voor haven- en industrieterrein Moerdijk is een ringleiding op het gehele terrein voor een optimale uitwisseling van energie/warmte, water en reststromen tussen de bedrijven. Ook de individuele koppelingen tussen bedrijven onderling voor het benutten van elkaars reststromen zullen verder worden uitgebreid. Op termijn zal een utility park zorgdragen voor het stroomlijnen van gezamenlijke voorzieningen op het gebied van energie en water voor het haven- en industrieterrein. Naast economische en ecologische aspecten ligt er een hoge ambitie om de sociale duurzaamheid te versterken in harmonie met de directe omgeving.

Doel
Optimalisatie van de waterketen (zoals afvalwaterzuivering, watergebruik en hemelafvoerwater).

Op het Haven- en industrieterrein Moerdijk zitten verschillende grote lozers van afvalwater en daarnaast diverse grote gebruikers van (industrie) water. Een belangrijk aandachtspunt is dan ook het efficiënt en duurzaam organiseren van de afvalwaterhuishouding en het watergebruik.

Het afvalwater van het Haven- en industrieterrein wordt momenteel gezuiverd bij de waterzuivering in het 60 km verderop gelegen Rilland Bath. Door die afstand in combinatie met de hoeveelheid water vragen grote lozers als SNB zich al langere tijd af of dat niet anders kan. Begin 2008 zetten SNB en buurbedrijf N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) een idee op papier om op het industrieterrein op een nieuwe manier naar afvalwater en watergebruik te kijken. Door verschillende kansen te combineren is wellicht mogelijk een efficiëntere situatie te creëren. Water dichter bij de bron zuiveren, waardoor het niet meer zo ver getransporteerd hoeft te worden. En water verder doorzuiveren zodat het opnieuw als grondstof kan worden ingezet. Bovendien zijn de concentraties hoger zodat efficiënter zuiveren mogelijk is. Dit positieve effect zou nog eens versterkt kunnen worden door gebruik te maken van restwarmte van de bedrijven op het industrieterrein. In eerste instantie richtte dit project zich op de Middenweg. Gaandeweg het project is de scope verbreed naar het gehele terrein.

Deelnemende partijen
SNB, Waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat, Brabant Water, AZN, Shell, Provincie Noord-Brabant, Havenschap Moerdijk en BMD Advies.

Uit een openbare aanbesteding is adviesbureau Witteveen + Bos geselecteerd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een innovatieve en duurzame manier van (afval)waterzuivering. Het haalbaarheidsonderzoek wordt gefinancierd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.