Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

DEUGD II

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema
Einddatum 31-12-2014

DEUGD I

Waterschap Groot Salland heeft in het project DEUGD I samen met de gemeente Deventer, Tauw, Saxion en Stowa een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van gescheiden inzameling van zwart (toilet) en grijs (wasmachine, douche, etc.) water, met als uitgangspunt dat het zwarte water in de vergistingsinstallatie van de RWZI in Deventer zou worden ingebracht.
Uit het onderzoek is gebleken dat het voorgestelde systeem technisch haalbaar is en een aantal voordelen oplevert: minder watergebruik in de woning, meer biogasproductie bij de zuivering, betere mogelijkheden om fosfaat terug te winnen en medicijnresten te verwijderen en een betere energiebalans in de afvalwaterketen. In de huidige situatie in Deventer wegen de kosten echter nog niet op tegen de opbrengsten. De directe opbrengsten zijn beperkt, terwijl er sprake is van aanzienlijke investeringen in de woningen en in het riool.

DEUGD II

DEUGD I liet de potentie zien van gescheiden inzameling en verwerking op de RWZI van zwart en grijs water. Voordat een dergelijk systeem kan worden geïmplementeerd in bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk moeten er echter nog vragen beantwoord worden. Zo is het project DEUGD II ontstaan. Hoe dan ook, de optimalisatie van het halen van energie uit afvalwater blijft centraal staan. In DEUGD II lopen twee onderzoeken: een naar grijs water en een naar zwart water. Een consortium van drie adviesbureaus is in opdracht van de werkgroep DEUGD II bezig met het onderzoek aan grijs water (water van de wasmachine, de douche e.d.). Vragen die daarbij onder andere beantwoord moeten worden zijn: waar moet je allemaal aan denken als je afvalwaterstromen gaat scheiden? Voor het huidige onderzoek naar zwart water (alleen water van het toilet) wordt het zwarte water apart wekelijks ingezameld van een appartementencomplex in Deventer. De toiletten in deze woningen zijn speciale toiletten, waardoor dit mogelijk is. Ze zijn te vergelijken met een vacuümtoilet zoals je die ook aantreft in vliegtuigen en op cruiseschepen. Bijkomend voordeel is dat de afvoerleidingen ervan relatief dun zijn en zo een flexibele indeling van de woning mogelijk maken. Dit spaart ruimte. Al het zwarte water komt onderin het appartementencomplex in een opvangvat bijeen. Het zwarte water wordt gebruikt voor een onderzoek naar biogas: hoeveel biogas levert het op en wat is de kwaliteit ervan?

DEUGD II is onderdeel van het internationale project INNERS