Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Community of Practice Menging slibgisting

Terug
Projectcode 432653
Uitvoerders
Thema Energie- en Grondstoffenfabriek
Einddatum 1-1-2015

In dit project gaat een aantal waterschappen in een Community of Practice actief aan de slag gaat met een casus om op een rwzi de menging van de slibgisting te optimaliseren. Eerst wordt een nulsituatie vastgesteld aan de hand van balansen en zogenoemde tracerproeven. Vervolgens worden de effecten van maatregelen om de menging te verbeteren, gemonitord en gerapporteerd. Tracerproeven en modellen kunnen bij de uitvoering ingezet worden.

Achtergrond

Het mengen van slibstromen is belangrijk voor een gecontroleerd slibgistingsproces. Het slib in de slibgistingstank moet gemengd worden om de volgende redenen:

 • vers slib moet worden gemengd met het slib dat al gistend in het warmtecircuit of de slibgistingstank aanwezig is;
 • er moet homogenisatie van slibsamenstelling plaatsvinden (primair, secundair, extern) in slibgistingstank;
 • er moet voorkomen worden dat het geproduceerde gas wordt ingesloten door het slib en het slibvolume gaat toenemen;
 • de vorming van een drijflaag en schuim moet worden tegengegaan;
 • de bezinking van vaste stoffen moet worden tegengegaan (idealiter zijn deze delen er door zand- en roostergoedverwijdering in de water- of sliblijn al uitgehaald).

Om een goede menging te realiseren bij een bepaald type slibgistingstank dienen zuiveringsbeheerders een keuze te maken voor een bepaald type mengsysteem. Het toe te passen mengsysteem moet aan de volgende eisen voldoen:

 • geschikt voor het mengen van ingaand slib met uitgegist slib (ingaand droge-stofgehalte kan variëren van 2-10%);
 • het moet (zand)afzettingen voorkomen;
 • er moet sprake zijn van zeer grote beschikbaarheid (onderhoudsarm);
 • er moet sprake zijn van zeer grote betrouwbaarheid (storingsarm);
 • onderhoud aan het mengsysteem moet kunnen plaatsvinden zonder de tank leeg te zetten;
 • het mengsysteem moet een zo laag mogelijk energieverbruik hebben;
 • optreden micromilieus.